Udbud af storparcel, Skalmejevej/Hjejlevej, Sunds

16. november 2022

Salgsvilkår

Herning Kommune udbyder en storparcel til opførelse af boliger på hjørnet af Skalmejevej og Hjejlevej, Sunds.

Sunds har et rigt foreningsliv indenfor sport og kultur, 2 skoler, et bredt udbud af daginstitutioner fra vuggestuer til fritidsklubber, et multicenter og bibliotek.

Byen ligger fordelagtigt i forhold til bosætning med god tilgængelighed til hovedvejene til de større byger i regionen. Holstebro, Viborg og Silkeborg kan nås på 30 min, og Ringkøbing og Vejle på 50 min.

Sunds har endvidere fine naturområder særligt iøjnefaldende er Stunds Sø, men også Troldeskolen. Baneparken giver mulighed for et aktivt friluftsliv med bl.a. fiskeri, trekking samt overnatning i det fri. Yderligere er der et fint udbygget stisystem, så du nemt og sikkert kan komme rundt på cykel. Der er dagligvarebutikker centralt i byen.

Grundarealet udgør ca. 18.443 m2 og er omfattet af lokalplan nr. 21.B7.3 - boliger ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds, delområde II, som kan anvendes til tæt-lav boligbebyggelse og åben-lav på små grunde.

Storparcellen udbydes med en mindstepris på 5,0 mio. kr. excl. moms. Da der er tale om en ubebygget byggegrund tillægges købesummen moms.

Tilbuddet skal være Herning kommune i hænde senest onsdag, den 30. november 2022, kl. 12.00.

Efter lov om offentligt udbud er kommunen ikke forpligtet til at sælge grunden til den udbudte pris, ligesom kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Indkomne tilbud behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

 

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær

Tlf.: 96 28 23 23
Mobil: 23 63 88 80
Mail: annette.nielsen@herning.dk

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator

Tlf.: 96 28 85 17
Mobil: 51 35 40 91
Mail: bekak@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.