Udbud af areal til erhvervsformål, Fastrupdalen, Hammerum

Areal
160.000 M2
Bebyggelsesprocent
50 %
Grundpris
120/130 kr. pr. m2
Kloaktilslutningsbidrag
66.993 kr. incl. moms pr. påbegyndt 800 m2
Salgsvilkår

Herning Kommune udbyder en del af matr. nr. 7 a Agerskov By, Gjellerup, beliggende Fastrupdalen, Hammerum. Arealet udgør ca. 160.000 m2 og udbydes med en mindstepris på henholdsvis 120 kr. pr. m2 ekskl. moms for bagarealer samt 130 kr. pr. m2 ekskl. moms for facadearealer og ekskl. tilslutningsbidrag og omkostninger.

Erhvervsområdet er omfattet af lokalplan nr. 31.E8.4 og er beliggende syd for Hammerum ud mod Fastrupvej og Motorvejen mellem Herning og Silkeborg umiddelbart øst for motorvejstilslutning 40. I erhvervsområdet ligger ALPI som er en transport og logistikvirksomhed samt Herning Turist, som er et busselskab.

Den samlede bebyggelsesprocent må ikke overstige 50.

Ud over købesummen skal der betales kloaktilslutningsbidrag, vandtilslutningsbidrag og tilslutningsbidrag for el og varme.

Tilbuddet skal være Herning Kommune i hænde senest onsdag, den 18. januar 2023, kl. 12.00.

Efter lov om offentligt udbud er kommunen ikke forpligtet til at sælge grunden til den udbudte pris, ligesom kommunen kan forkaste indkomne tilbud.

Indkomne tilbud behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

Se stort kort.

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær

Tlf.: 96 28 23 23
Mobil: 23 63 88 80
Mail: annette.nielsen@herning.dk

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator

Tlf.: 96 28 85 17
Mobil: 51 35 40 91
Mail: bekak@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.