Sønderager Engpark, Herning

14. september 2022

Herning Kommune udbyder 37 boliggrunde, beliggende Sønderager Engpark, Herning.

Udstykningsområdet Sønderager Engpark er beliggende i den nordvestlige del af Herning By. Vest for området ligger et kolonihaveområde med grønne kreative arealer og syd for ligger Komponistkvarteret, som er et boligområde med enfamiliehuse. Området er mod øst afgrænset af den langsgående stiforbindelse, Sønderagerstien.

Sønderager Engpark ligger i et meget attraktivt og naturskønt kvarter i Hernings komponistkvarter tæt ved Fuglsang Sø, og Herningsholm Å. Her er en rigtig god mulighed for at bo tæt på grønne områder samtidig med at I er tæt på Herning City. Få minutters cykeltur bringer jer til bymidten, ligesom I kan spadsere til de grønne omgivelser ved Fuglsang Sø.

Området er omfattet af lokalplan nr. 13.B7.1 - Boligområde ved Sønderager i Herning, og i øvrigt efter bygningsreglementets bestemmelser.

Tilbuddet skal være Herning kommune i hænde senest onsdag, den 12. oktober 2022, kl. 12.00.

Efter lov om offentligt udbud er kommunen ikke forpligtet til at sælge grunden til den udbudte pris, ligesom kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Indkomne tilbud behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær

Tlf.: 96 28 23 23
Mobil: 23 63 88 80
Mail: annette.nielsen@herning.dk

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator

Tlf.: 96 28 85 17
Mobil: 51 35 40 91
Mail: bekak@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.