Helstrupbakken, Snejbjerg

18. maj 2022

Herning Kommune udbyder 18 boliggrunde, beliggende Helstrupbakken, Snejbjerg.

Boligområdet Helstrupvænget findes i den nordvestlige del af Snejbjerg. Området afgrænses af Ørskovvej mod øst og Helstrupvej med eksisterende boligbebyggelse mod syd og åbent land mod vest.

I Snejbjerg findes fine naturområder, både i og omkring byen, bl.a. Gødstrup Sø, Haunstrup Brunkulslejer samt en lang række mindre anlæg og grønne opholdsarealer. Tillige ligger parcelhuskvarteret tæt på det nye regionshospital i Gødstrup.

Snejbjerg har et indbyggertal på 4.652 (2022). Der er et aktivt fritidsliv med gode sportsfaciliteter. Der findes 2 skoler og en række institutioner for alle aldersgrupper. Boligområdet er placeret tæt ved Engbjergskolen.

Der findes et fint udbygget stisystem i Snejbjerg, bl.a. med direkte forbindelse til Herning Centrum, så man nemt og sikkert kan komme rundt på cykel.

Tilbuddet skal være Herning kommune i hænde senest onsdag, den 15. juni 2022, kl. 12.00.

Efter lov om offentligt udbud er kommunen ikke forpligtet til at sælge grunden til den udbudte pris, ligesom kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Indkomne tilbud behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær

Tlf.: 96 28 23 23
Mobil: 23 63 88 80
Mail: annette.nielsen@herning.dk

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator

Tlf.: 96 28 85 17
Mobil: 51 35 40 91
Mail: bekak@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.