Skalmejevej, Sunds

Herning Kommune udbyder en storparcel til opførelse af boliger, beliggende på hjørnet af Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds.

Arealet er omfattet af lokalplan nr. 21.B7.3 for boliger ved Skalmejevej og Hjejlevej i Sunds, delområde II, som kan anvendes til tæt-lav boligbebyggelse og åben-lav på små grunde.

Sunds er én af kommunens fem centerbyer og  har pr. 1. januar 2022 4.197 indbyggere. Sunds har et rigt foreningsliv inden for sport og kultur, og byen er et trygt og roligt sted medmange af der servicetilbud, som eksempelvis børnefamilier efterspørger: 2 skoler, et bredt udbud af daginstitutioner fra vuggestuer til fritidsklubber, et multicenter, bibliotek og meget andet.

Storparcellen udbydes med en mindstepris på 5 mio. kr. Købesummen skal angives som et fast beløb excl. moms. Da der er tale om en ubebygget byggegrund tillægges købesummen moms.

Tilbuddet skal være Herning kommune i hænde senest onsdag, den 30. november 2022, kl. 12.00.

Efter lov om offentligt udbud er kommunen ikke forpligtet til at sælge grunden til den udbudte pris, ligesom kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Indkomne tilbud behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

 

Kontaktinfo

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator
Tlf.: 96288517
Mobil: 51354091
Send e-mail til Anne Mette

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til Annette

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.