Klinkegaardsvej 1, Kibæk

Herning Kommune udbyder matr. nr. 1 ba Nørrelandet, Skarrild, beliggende Klinkegaardsvej 1, Kibæk. Arealet har et samlet areal på ca. 13.697 m2, er beliggende i landzone og er udlagt som landbrugsjord.

Køber overtager arealet som det er og forefindes med de på grunden værende træer og beplantninger.

Arealet er beliggende i et område som ikke er underlagt lokalplanlægning. Køber vil udover kommuneplanens rammer skulle respektere de på arealet tinglyste servitutter.

Arealet er udbudt uden mindstepris.

Se stort kort

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til Annette

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator
Tlf.: 96288517
Mobil: 51354091
Send e-mail til Anne Mette

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.