Gl. Vejlevej/Trehuse, Lind

Herning Kommune udbyder en del af matr. nr. 14 c Lind by, Rind, beliggende Gl. Vejlevej/Trehuse, Lind, 7400 Herning.

Arealet er ikke udstykket og udgør skønsmæssigt ca. 1.150 m2. Arealet er et grønt område og overtages som det er og forefindes.

Det udbudte areal er beliggende i område, som er underlagt kommuneplanramme 61.B7 og lokalplan nr. 61.B7.4. Området er udlagt til beplantningsbælte og støjafskærmning. Ifølge lokalplanen må arealet kun anvendes til afskærmende beplantning samt støjafskærmning i form af støjvold, støjmur eller lignende. Arealet må herudover ikke bebygges.

Arealet er udbudt med en mindste pris på 80.000 kr. excl. moms.

Se stort kort

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær

Tlf.: 96 28 23 23
Mobil: 23 63 88 80
Mail: annette.nielsen@herning.dk

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator

Tlf.: 96 28 85 17
Mobil: 51 35 40 91
Mail: bekak@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.