Fremtidige byggegrunde

Planen for udstykninger hænger sammen med Kommuneplanen. Den er Byrådets overordnede plan for kommunens udvikling for en 12-årig periode.

Herning Kommune forventer på nuværende tidspunkt at udbyde grunde/storparceller følgende steder i 2023:

  • Østerlindparken/Tavlund Krat (ultimo marts)
  • Storparcel, Tavlund Allé, Lind